H. Johannes Parochie Rotterdam

Locatie: Franciscus en Clara Hildegardiskerk

 

Home
Beheercommissie
Actueel
Voorgangers
Pastoraatsgroep
Diaconie
Vieringen
Jongeren
Kinderpagina
Adressen
Parochieagenda
Uit het kerkbestuur
Parochieblad
Organisatie
Onze koren
Cluster RRM
Historie
Links

Contact: info@franciscusenclara.nl

 

 

 PAROCHIE-AGENDA

Woensdag 10 februari
19.30 uur Boeteviering

Dinsdag 23 februari en donderdag 3 maart
Vastentijd. Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen. Om stil te staan, te bidden, verder te gaan. Om te luisteren, te kijken, te voelen, te handelen. Om dichter bij jezelf te komen, naar anderen te gaan, om God weer op het spoor te komen. In de veertigdagentijd willen we hiervoor ruimte maken door bezinnende teksten, gebed en stilte tijdens een tweetal meditaties, waarbij het thema “barmhartigheid” centraal zal staan. Tijdens de eerste meditatie luisteren we naar prachtige klassieke meditatieve stukken, o.a. Spiegel im Spiegel van Arvo Part. Tijdens de 2e meditatie zullen studenten van Codarts live  een aantal stukken uit de Mattheus Passion vertolken, waaronder Erbarme Dich en Blute Nur. De meditaties worden gehouden in de kapel van de Hildegardiskerk, ingang Hammerstraat 20, op dinsdag 23 februari 2016 en donderdag 3 maart. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie. Na afloop nog even napraten bij een (in verband met de vasten eenvoudig) hapje en drankje.

Donderdag 25 februari – gespreksgroep GELOVEN NU
Geloven Nu: hoe doe je dat ? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten van deze gespreksgroep. In de gesprekken willen we samen op zoek gaan naar een antwoord. We doen dat aan de hand van een bijbeltekst, waarbij we zoveel mogelijk het kerkelijk jaar volgen. Volgens de methode van de lectio divina proberen we tot de diepere lagen van de tekst door te dringen en tegelijk te zoeken naar de betekenis voor ons leven en geloven hier en nu.
De bijeenkomsten zijn elke 4e donderdag van de maand in de pastorie van de Hildegardiskerk, Hammerstraat 20. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie. Aanvang 20.00 uur. De gesprekken duren tot ca. 22.00 uur. We sluiten af met een hapje en een drankje. De gespreksleiding is in handen van Door Hezemans, vrijwilligster voor pastoraats- en cursuswerk in Het Steiger, en Marianne van Keulen, pastoraal vrijwilligster en gebedsleider in de Hildegardiskerk.
De bijeenkomsten zijn altijd op de 4e donderdag van de maand. Er zijn geen kosten aan verbonden.

omhoog