H. Johannes Parochie Rotterdam

Locatie: Franciscus en Clara Hildegardiskerk

 

Home
Beheercommissie
Actueel
Voorgangers
Pastoraatsgroep
Diaconie
Vieringen
Jongeren
Kinderpagina
Adressen
Parochieagenda
Uit het kerkbestuur
Parochieblad
Organisatie
Onze koren
Cluster RRM
Historie
Links

Contact: info@franciscusenclara.nl

Het Caeciliakoor 


Het Caeciliakoor is, door het samenwerkingsverband van onze 3 parochies, een samensmelting, van drie koren, het Sancta Familia koor, het koor van de H.H. Verlosser & Barbara èn het Hildegardiskoor.
Desalniettemin, is het een hecht koor, met een fijne onderlinge band.  

Het koor zingt zowel Nederlandse missen, als Latijn en Gregoriaans. Ook de vieringen van woord en gebed worden met hun zang opgeluisterd en zodoende, leveren ze een bijdrage aan  sfeervolle diensten. Het koor heeft binnen zijn leden, diverse, prima, solisten.

Steeds weer verrassen ze de parochianen, met nieuwe liederen, of variaties op de aloude gezangen, met mooie Maria liederen, Kerstliederen of Engelse songs. En dat alles staat onder de enthousiaste leiding, van de organist- dirigent, Theo Kloeg. Hij probeert het beste uit het koor te halen ,kijkt wat er in zit, en komt iedere keer weer met nieuwe ideeën, zo blijft het koor leuk om naar toe te gaan, een uitdaging…….. 

Natuurlijk zijn nieuwe leden van harte welkom, ze zijn momenteel met 22 leden, maar er staan nog lege stoelen, dus………schroom niet.

Ze repeteren, op maandag avond van 19.30u tot 21.30u in de H. Hildegardiskerk. 

Contactadres: Theo Kloeg (organist) E-mail: tkloeg@gmail.com

Koor The Young Christian Singers.

 

Het koor “The Young Christian Singers” is opgericht in oktober 1972.

Op muziek van de Top 40 van de jaren ’60 en ’70 werden teksten geschreven en onder begeleiding van piano, gitaar en drums tijdens de katholieke eucharistieviering in de H. Hildegardiskerk van de toen nog gelijknamige parochie ten gehore gebracht.

Binnen de kortste keren waren de vieringen in de Hildegardiskerk in de wijde omgeving bekend. De kerk stroomde vol met ouders die hun kinderen meebrachten naar de nieuwe jongerenvieringen.

Lange tijd heeft het koor onder leiding gestaan van Pater Cor Dam waarna het (dirigeer-)stokje omstreeks 1990 is overgedragen aan Tom Emmerich die al lange tijd als repetitor aan het koor verbonden was en nog steeds de muzikale leiding heeft. 

Enkele leden van die beginjaren zijn nu nog steeds lid van het koor, dat momenteel bestaat uit 50 zingende leden.

Tijdens repetities en uitvoeringen wordt het koor ondersteund door het vaste combo bestaande uit: pianiste/arrangeur Karin Horeweg, drummer Peter Emmerich en basgitarist Paul Leijmena. Naast extra zangstemmen is het koor ook op zoek naar muzikanten, zoals een (slag)gitartist(e) of een trompetist(e).  

Het combo wordt soms uitgebreid met dwarsfluit en saxofoon. Deze instrumenten worden bespeeld door enkele koorleden.

Hiernaast heeft het koor nog technische ondersteuning van René van der Arend, Martin Copier en Daniël Oosterveer. Onze gastvrouw is Marjo Kremers.

Het koor verzorgt gedurende haar seizoen, dat van september tot en met Moederdag in mei loopt, de vieringen op iedere tweede zondag van de maand in de Hildegardis-kerk van onze parochie van de HH. Franciscus en Clara.

Deze ondersteuning is niet alleen muzikaal. Het koor heeft ook een tekstcommissie die passende teksten bij de vieringen verzorgt. Hierbij wordt uitgegaan van het Evangelie van de betreffende zondag. 

Naast de vieringen in de Hildegardiskerk verzorgt het koor tevens vieringen in kerken in de wijde omgeving van Rotterdam. Sinds enkele jaren verzorgt zij, naast een eigen kerstconcert, geheel belangeloos een kerstconcert in een verzorgings- of bejaardenhuis in Rotterdam. 

Repeteren doen de leden iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Hildegardiskerk.

Het repertoire van het koor is zeer uitgebreid: liederen van Bach, Händel, C. Frank, maar ook nieuwe teksten op liedjes van Lionel Ritchie, The mama’s and the papa’s, Benny Nijman en Taizé-liederen worden door het koor gezongen.

De onderlinge band die de koorleden met elkaar hebben is in de loop der jaren almaar sterker geworden. Het koor is als het ware één grote familie, waarin lief en leed met elkaar wordt gedeeld.

Mocht je na het lezen van dit stukje meer informatie willen over het koor, dan kun je meer lezen op onze site: www.tycs.nl of contact opnemen met de secretaris: Anneke Witjens, 010-4551213 of de dirigent: Tom Emmerich, tel.: 010-4210622.