H. Johannes Parochie Rotterdam

Locatie: Franciscus en Clara Hildegardiskerk

 

Home
Beheercommissie
Actueel
Voorgangers
Pastoraatsgroep
Diaconie
Vieringen
Jongeren
Kinderpagina
Adressen
Parochieagenda
Uit het kerkbestuur
Parochieblad
Organisatie
Onze koren
Cluster RRM
Historie
Links

Contact: info@franciscusenclara.nl

 

Wat betekent MOV?

MOV is de afkorting van Missie, Ontwikkeling en Vrede. Er zijn dus drie taakvelden:

Missie komt voort uit de deelneming aan de zending die Christus ontving van zijn Vader. Iedere christen wordt geroepen om deze missie van Godswege hier op aarde te vervullen, om het Evangelie naar plaats en omstandigheden gestalte te geven. Hiervoor zijn organisaties opgericht, zoals Missio, Memisa en MIVA. Het accent ligt voor een groot deel op fondsenwerving, vorming en voorlichting. Tegen het eind van de jaren zestig kwam er meer aandacht voor bewustwording, vooral door de organisatie Solidaridad.

Ontwikkelingswerk is ook een aandachtsveld voor MOV-groepen geworden. Het klassieke missiewerk is altijd mede gericht op de zorg voor mensen in fysieke of geestelijke nood. Hierbij werd er aandacht gegeven aan gezondheidzorg en onderwijs. De sociale leer van de katholieke kerk legt de ondersteuning van de ontwikkeling van de volken bij elke christengelovige.

Vredeswerk is in het kerkelijk denken gekoppeld aan missie en ontwikkeling, vooral door de gebeurtenissen in de periode van de ‘Koude oorlog’. Door vrede kan ontwikkeling worden bevorderd, oorlog en gewapende conflicten vernietigen de menselijke waardigheid, het leven en de vrijheid van burgers.

Wat is het werk van de MOV-groep

De MOV-groep is een parochiële werkgroep die dit MOV-werk wil ondersteunen, zowel globaal, landelijk als in de wijk. Deze taak voert de werkgroep uit in een netwerk van organisaties, zoals in samenwerking met het pastoraat oude wijken en met steun van landelijke organisaties. De werkgroep bestaat uit: Stephany Mbanzendore, Danoushka Poulo en Lia van Wesenbeeck.

 

Vastenactie 2015

Dit jaar hebben we als federatie RRM (Rotterdam Rechter Maasoever) gekozen voor het bisschoppelijke vastenproject SETIC in Sri Lanka.
Sri Lanka is ‘de parel van de Indische Oceaan’. En de meeste toeristen die Sri Lanka bezoeken, zullen dat beamen: hagelwitte palmstranden, uitgestrekte oerwouden, wilde olifanten, schitterende tempels en eeuwenoude heilige koningssteden vormen de hoogtepunten van menig rondreis over het eiland. Het voormalige Ceylon is ook beroemd vanwege de prachtige theeplantages, waar fotogenieke thee-pluksters vrolijk lachend voor je poseren in de stralende zon. Lotusbloemen op je hotelbed en een vriendelijk brandend kokosolielampje op je nachtkastje: hier lijkt alles inderdaad schoonheid, vrede en harmonie.

Schrijnende werkelijkheid
Achter die glanzende toeristenfolders gaat echter een schrijnende werkelijkheid schuil. Pas in 2009 is de bloedige, jarenlange burgeroorlog geëindigd, nadat het
regeringsleger de resterende Tamiltijgers in een hoek had gedreven en gedood. De oorlog tussen de twee belangrijkste bevolkingsgroepen op het eiland – de
Boeddhistische Singalezen en de Hindoeïstische Tamils - heeft diepe wonden geslagen die nog lang niet zijn genezen en die het land nog altijd splijten langs
etnische en religieuze grenzen. Daarnaast verhullen de mooie beelden ook dat veel mensen in Sri Lanka moeten leven van een paar euro per dag. Wie buiten de gebaande toeristenwegen kijkt, ziet dan ook de armoede: sloppenwijken, mensen die op straat leven, piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon water, gebrek aan deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke elektrische voorzieningen… Zeker op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. De mensen hier leven zeer geïsoleerd in de beruchte ‘linerooms’ -meestal weinig meer dan aan elkaar gebouwde kamers - ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld buiten de plantage, schoon water en goed sanitair ontbreken en ondanks hun lange werkdagen en het zware werk, verdienen ze onvoldoende om hun kinderen goed te eten te geven en naar school te sturen.

Vrouwen
Tot overmaat van ramp kiezen veel vrouwen ervoor om naar het rijke Midden-Oosten te gaan. Daar is veel vraag naar huishoudelijke hulp. De vrouwen laten hun jonge kinderen achter in de hoop voldoende geld te kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden en om een goed huis te kunnen bouwen. De realiteit is echter anders en voor de meeste vrouwen en hun gezinnen zijn de problemen na terugkomst alleen maar groter geworden.

Jongeren
Via het jongerenwerk worden de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en zelfbewust gemaakt. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een voorbeeldfunctie in de
samenleving te vervullen. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. Concreet betekent dit dat SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen organiseert over thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’, maar ook computercursussen en bloeddonatie-campagnes initieert. Daarnaast zorgt SETIK bijvoorbeeld voor extra opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen kunnen hier na schooltijd terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij hun huiswerk. Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf deel uitmaken van de programma’s van SETIK.

Meer informatie kunt u in het parochieblad vinden of op de webpagina www.vastenactie.nl

 

Vastenactie dichtbij

Naast de bisschoppelijke Vastenactie willen we dit jaar ook aandacht besteden aan het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen in samenwerking met de stichting Kinderen bidden voor Kinderen. Het project draait al een aantal jaren in de Lambertus en verbindt diaconie met bidden. Coördinatie loopt via Elly Benner van de Lambertuskerk. Als een parochie mee wil doen, neem dan contact op met Elly (mailtje naar secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl ) dan krijg je van haar meerinformatie. Voor een ontvangend kind ontvang je dan per kind een doos, de leeftijd van het kind en waar het kind behoefte aan heeft. Onze kinderen vullen een doos en bidden voor het kind waar de doos met inhoud bestemd voor is. Het project kan bijvoorbeeld onder de aandacht gebracht worden bij kinderen bij de voorbereiding eerste communie, kindernevendienst etc. Kijk ook op www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kinderen-geven-aan-kinderen.html voor meer informatie.

Een ander project waar de Franciscus en Clara voor gekozen heeft is het project Maaszicht. Maaszicht biedt zorg, onderdak en individuele begeleiding aan dak- en thuisloze jongens en meisjes. Maaszicht is een 24-uursopvang waar de jongeren langere tijd wonen. De mentor werkt samen met de jongere aan het oplossen van diens problemen en aan een nieuwe toekomst. Na het pension kan de jongere doorstromen naar een BOLwoning (Begeleiding Op Locatie). De jongere kan ook direct op zichzelf gaan wonen met, indien nodig, na begeleiding door een medewerker van Maaszicht.

Meer informatie kunt u in het parochieblad vinden of op de webpagina’s www.vastenactie.nl of www.maaszicht.nl

 

Vastenestafette 2015

Voor de vijfde keer wordt in Rotterdam de vastenestafette gehouden. De vastenestafette start op Aswoensdag 18 februari en wordt afgesloten met de
chrismamis op woensdag 1 april. De vastenestafette is een keten van geloofsgemeenschappen die ieder op een eigen dag aandacht vragen voor hun vastenproject. Het is een heuse estafette, als estafettestokje doen een kaars en een boek dienst.

Dit jaar doen we als federatie RRM mee aan deze estafette. Op maandag 30 maart wordt een bijeenkomst verzorgd door de H.Johannesparochie
in het Steiger en op 31 maart door de H. Bernadetteparochie. De kenmerken van een bijeenkomst zijn Soberheid (vasten), spiritualiteit (gebed en
bezinning) en solidariteit (dienst aan de naaste). U kunt de vastenestafette volgen via de website van het bisdom bij pastorale Dienstverlening,
http://www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/pastoraledienstverlening/dienen/vastenestafette/Pages/vastenestafette.aspx


Meer informatie kunt u vinden in het parochieblad.

omhoog