H. Johannes Parochie Rotterdam

Locatie: Franciscus en Clara Hildegardiskerk

 

Home
Beheercommissie
Actueel
Voorgangers
Pastoraatsgroep
Diaconie
Vieringen
Jongeren
Kinderpagina
Adressen
Parochieagenda
Uit het kerkbestuur
Parochieblad
Organisatie
Onze koren
Cluster RRM
Historie
Links

Contact: info@franciscusenclara.nl

Hoogfeest van het heilig Sacrament

De appeltaart van afgelopen zondag heeft prima gesmaakt. Het was een feest om te zien hoe velen van u bleven om stuk appeltaart van Dudok in ontvangst te
nemen in ruil voor........ Met uw gulle sponsoring kunnen we de 60 klanten van onze voedselbank en appeltaart geven om te 'vieren' dat we met elkaar 10 jaar uitdeelpunt zijn.

Vanaf volgende week zaterdagavond11 juni is om 17.30 uur een viering in de kapel! Pater Dan Dan uit de Filipijnen en Pater Tarsisius uit Indonesië zullen de
voorgangers zijn. Het is geen viering waar gezongen of gepreekt wordt. De lezingen worden gelezen, ons geloof beleden en de Eucharistie gevierd. Op deze
wijze helpen we de Paters om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en doen we een aantal mensen een groot plezier door op zaterdagavond te vieren.

Een zomerse leestafel! Soms lees je een boek tussen wat je raakt, waar je stil van wordt, wat je aan het denken zet of waar je gewoon blij van wordt. Het zijn
boeken waarvan je vindt dat ook anderen die zouden moeten lezen. Daarom staat in de kerk een zomerse leestafel. Daar mag je dat ene boek neerleggen!Anderen nemen jouw boek dan mee op vakantie! Er zijn maar een paar spelregels!

Als je een boek neerlegt dan vul je het kaartje in wat op de leestafel in de kerk ligt. Beschrijf in een paar zinnen waarom jij dit boek aanraadt. En als je dan toch aan het schrijven ben, vertel dan ook waar je het gelezen hebt: thuis of op een tropisch eiland? Heb je het boek zelf gekocht of heb je het gekregen?

Als je een boek meeneemt dan wensen we je veel leesplezier toe! Als je het uitgelezen hebt, dan is het enige wat je ‘moet’ doen: een ansicht kaart kopen van
jouw vakantieadres en daar opschrijven wat jij van het boek vond. Die kaart stop je in het boek en je legt het weer terug op de leestafel.

Eind augustus ruimen de we de leestafel weer op en mogen de rechtmatige eigenaars hun boek weer mee naar huis nemen. Misschien met een paar extra
ezelsoren, een wijnvlekje hier en daar, of wat dan ook. Alles gaat in goed vertrouwen. We weten allemaal dat wat je uitleent soms zoek raakt….. Maar weet dan: een boek wat je deelt, krijgt meer betekenis.

Tijdens een straatontbijt van en voor de bewoners van de Blommersdijkselaan is een plan aan de gemeente gepresenteerd voor herinrichting van de straat. Op
youtube staan twee verslagen:

https://youtu.be/LiKZ3MJIjWo (veslag Open Rotterdam)
https://youtu.be/Dx_Xb9T57Fg (verslag van filmer/ straatbewoner Bas Noordermeer)

Nieuwsbrief elke week via de mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar:

info@franciscusenclara.nl

Info kunt u opvragen via: info@franciscusenclara.nl

Per telefoon is het secretariaat bereikbaar op woensdag- en donderdagochtend tussen 10.00-12.00 uur: 010 466 07 92.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 juli Nationale Bedevaart Brielle met opening Heilige Deur

Zaterdag 9 juli vindt de Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik  5, Brielle) plaats. Onderdeel van de bedevaart is een pontificale eucharistieviering. Thema is dit jaar ‘Wees barmhartig’. Bij gelegenheid van het Jaar van de Barmhartigheid wordt op die dag de Heilige Deur geopend. De Caeciliakoren van St. Willibrordkerk (Bergschenhoek) en van St. Hildegardiskerk (Rotterdam Noord) verlenen o.l.v. Theo Kloeg, dirigent/organist de muzikale ondersteuning van de viering. Tevens is er een speciaal Jongerenprogramma. Het symbool van de Heilige Deur heeft binnen de liturgie een bijzondere betekenis. Deze herinnert aan de iconostase (een wand met ikonen) die in de Oosterse Kerken het priesterkoor afgrenst van de ruimte voor het volk. Door het binnentreden van de deur komt men in de ruimte van Gods licht en barmhartigheid. Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats 19 Rooms-Katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie af te zweren. Drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook gedenktekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede

Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’.

Programma Nationale Bedevaart:

11.00 uur Eucharistieviering
13.30 uur Rozenkransgebed / jongerenprogramma
14.30 uur Kruisweg
15.30 uur Vesperviering met processie en pelgrimszegen

Jongerenprogramma:
Voor de jongere bedevaartgangers is er een ‘parallelprogramma’ tijdens het rozenkransgebed, met catechese door de bisschop.

Busvervoer:
Er zijn twee opstapplaatsen.

 HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam
Vertrektijd: 09.45 uur

 Centraal Station Rotterdam (achterzijde), Proveniersplein
Vertrektijd: 10.15 uur

Aanmelden via bisdom Rotterdam. T: 010 – 281 51 71

Openstelling en eucharistieviering:

In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt om

16.00 uur een eucharistieviering plaats. De Rik 5 (Hoek De Rik-Kloosterweg) te Brielle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barmhartigheid

Vijftiende interkerkelijke jongerenvoettocht Heenvliet-Brielle zondag 29 mei 2016

Wat:
Voettocht van Heenvliet naar Brielle met als doel uit te wisselen over geloven

Voor wie:
Jongeren uit alle kerken in de leeftijd van 12 tot 30 jaar

Waar:
tien kilometer wandeling van de Hervormde Kerk van Heenvliet naar de Bedevaartskerk in Brielle

Wanneer:
op zondag 29 mei 2016 14.00 uur tot 20.00 uur

Programma:
- 13.30 uur verzamelen in de Hervormde Kerk van Heenvliet
- 14.00 uur inleiding over (on)barmhartigheid ten tijde van het opkomend protestantisme en nu
- 14.30 uur begin gesprekswandeling langs de Brielse Maas
- 16.00 uur bezoek aan de St. Catharijnekerk in Brielle
- 17.30 uur viering in de Bedevaartkerk in Brielle rond het thema: Jezus, het gezicht van Gods barmhartigheid
- 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartkerk
- 20.00 uur einde


Kosten:
Eigen bijdrage van 5 euro per persoon

Thema:
Barmhartigheid

Het thema van het heilig Jaar door Paus Franciscus uitgeroepen heeft niets aan actualiteit ingeboet ten opzichte van de meedogenloze strijd tussen katholieken en het opkomend protestantisme in de tijd van Merula en de martelaren van Gorcum. Hoe barmhartig zijn wij mensen en christenen van de 21e eeuw? Is niet barmhartigheid het kenmerk van ons Godsgeloof? En hoe kunnen wij in de harde wereld van vandaag juist dit handelsmerk uitdragen in de ontmoetingen van alledag? Kortom: een thema waar je niet omheen kunt.

Dus:
Loop je mee….?

Meer weten of je aanmelden:
Pastor Huub Flohr, 06-52590015 of pastor.flohr@christoffelparochie.nl

PS. Tip: neem een vriend(in) mee uit een andere kerk…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursus ikoonschilderen

In samenspraak met pastor Rob Lijesen en het bestuur van de Johannesparochie wordt in het voorjaar van 2016 de cursus ikoonschilderen aangeboden in de Kapel van de Hildegardiskerk.

Wat leer je?
In de cursus leer je de authentieke Byzantijnse en Russische schildertechnieken praktisch toe te passen. Je leert de verf bereiden uit natuurlijke pigmenten, volgens de middeleeuwse techniek van de eitempera. Je komt meer te weten over de geheimzinnige achtergronden, de geschiedenis en de
ontwikkeling van ikonen.

Waarom is ikoonschilderen bijzonder?
Een ikoon schilderen doe je met aandacht en toewijding. Laag voor laag bouw je de ikoon op met transparante verf. Elke penseelstreek is pure meditatie, een gebed in kleur. Ervaar hoe het is om te werken met één van de oudste, meest duurzame schildertechnieken. Puur natuur en met een bewezen lange houdbaarheid en uitstraling. Teken- of schilderervaring is niet nodig.

Kleine groep, veel aandacht
We werken in kleine groepen met veel aandacht voor het schilderproces. Je krijgt les van Katouchka Pool, kunsthistoricus, restaurator schilderkunst en specialist in oude ikoonschildertechnieken. Zij geeft op diverse locaties in Nederland cursussen, lessen en lezingen.

Info www.atelierkatouchkapool.nl 06 37 47 29 99

Cursus:
12 lessen à 2,5 uur euro 225,- (incl. BTW, excl. materiaal)

Locatie:
kapel St. Hildegardiskerk, Hammerstraat 20, 3036 MD Rotterdam

Inschrijven:
katopool.63@hotmail.com of 06 37 47 29 99

Data:
De cursus ikoonschilderen start op dinsdag 29 maart t/m 14 juni, 19.30-22.00 uur.

Materiaal:
Bijkomende materiaalkosten bedragen ad euro 90,- voor een geprepareerde ikoonplank, basispigmenten, penselen, biologisch ei, palet, documentatie etc. zijn
niet bij de cursus inbegrepen. Ze worden op de eerste les verrekend.

Hierbij nog een interessante link:

https://youtu.be/qxKhMPwib94

Lieverlede – Bezinning op je levensweg

5 weekenden in het Emmaüsklooster in Velp-Grave

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ in 2016 een bezinningsperiode van vijf weekenden voor mensen die pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. Deze bezinning verbinden we met onze zoektocht naar God. Elk weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen.

De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in april 2016 en eindigt in november 2016. Dit jaar worden de weekenden gehouden in het Emmaüsklooster waar eeuwenlang kapucijnen huisden. Kosten: € 130,- per weekend (korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk). Per groep kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. De begeleiding is in handen van Heileen Holman en Marja Heuzeveldt.

Thema’s tijdens de cyclus zijn: ‘geraakt worden’, ‘verlangen’, ‘verzoening’, ‘thuiskomen’ en ‘op nieuw op weg’. Deze worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen waaraan ook gastbegeleiders meewerken. Lieverlede is een persoonlijke bezinningsperiode die er mede op gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie een vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie en de franciscaanse spiritualiteit.

Data: 22-24 april, 3-5 juni, 26-28 augustus, 7-9 oktober en 23-27 november 2016.

Tijdstip: vrijdagavond 19.30 uur – zondagmiddag 16.00 uur

Kosten: € 650,- Korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk.

Aanmelding: Een uitgebreid informatiepakket (met aanmeldingsformulier) kan worden opgevraagd bij de coördinator van Lieverlede, Heileen Holman, lieverlede@heileenholman.nl of bij de Franciscaanse Beweging via info@franciscaansebeweging.nl

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de Franciscaanse Beweging twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezinningsweekend “God zoekt ouder”
(voor ouders van jonge kinderen t/m 7 jaar)

10 - 11 - 12 juni 2016


God, hoe doe je dat opvoeden van je kinderen? En ook nog Katholiek? We moeten al zoveel ballen in de lucht houden, zoveel taken volbrengen! Het gebeurt maar weinig dat een van de ouders niet werkt. Meestal werken ze beiden, delen zorg, werk en opvoeding. En soms is er een oma of opa, een oppas om de week rond te krijgen. Tijd om naar de kerk te gaan schiet er soms bij in. Maar toch zou het goed zijn met enige regelmaat te gaan, om onze kinderen iets mee te geven dat er een gemeenschap is, om eigenlijk ook zelf een beetje op verhaal te komen, geboeid en gesterkt te worden, dat we het niet allemaal alleen hoeven te doen. Zijn dit herkenbare opmerkingen, dan is het misschien de moeite waard er eens met andere ouders over te praten. Omdat we als Rotterdamse pastores deze vragen vaker horen, willen we een bezinningsweekend organiseren.

We zijn als ouder(s) van 10-12 juni 2016 te gast in de St. Adelbert Abdij van de paters en broeders Benedictijnen. Zij nodigen ons uit, om dagelijks de getijdengebeden met hen mee te vieren in de kloosterkerk. We worden opgenomen in het ritme van de Benedictijnse spirituele regel: bidden, werken en ontspannen. Op vrijdagavond, zaterdag morgen en – middag, en zondagmorgen verzorgen we voor de groep een eigen bezinningsprogramma. Op vrijdagavond een inhoudelijk kennismakingsbijeenkomst; waar we de eerste zaadjes planten. Op zaterdagmorgen verkennen we de eigen ‘wortels’; de kernwaarden van het leven en geloven. Zaterdagmiddag vervolgen we de weg van geloven vanuit de Bijbel; we volgen de levensweg van Jezus, zijn geboorte; zijn kinderjaren; zijn volwassen levenshouding – laat de kinderen tot Mij komen. Op de ‘bonte’ zaterdagavond een kwis, die de kennis van het katholiek geloof test. En dan dromen we verder, op zondagmorgen; net als Jacob, Jozef – de zoon van Jakob, en Jozef van Maria. Wat zijn onze dromen; met de vragen van onze kinderen; wat willen wij hen meegeven; en wat hebben wij daarvoor nodig?

Een weekend lang, met elkaar tijd maken/nemen voor bezinning, gebed, gezellig samen-zijn en verdieping van het geloof als ouder van een opgroeiend klein kind.  

Namens de voorbereidingsgroep,

Pastor Gerda Martens
Pastor Ton Halin

Aanmelden en verdere informatie via de website van parochie H. Bernadette

of pastor Gerda Martens: g.m.martens@hotmail.com

Aanmeldformulier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GESPREKSGROEP “GELOVEN NU”

Geloven Nu: hoe doe je dat ? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten van deze Gespreksgroep. In de gesprekken willen we samen op zoek te gaan naar een antwoord. De bijeenkomsten zijn elke 4e donderdag van de maand in de pastorie van de Hildegardiskerk, Hammerstraat 20. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie. Aanvang 20.00 uur. De gesprekken duren tot ca. 22.00 uur. We sluiten daarna af met een hapje en een drankje.

De gespreksleiding is in handen van Door Hezemans, vrijwilligster voor pastoraats- en cursuswerk in Het Steiger, en Marianne van Keulen, pastoraal vrijwilligster en gebedsleider in de Hildegardiskerk.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

De bijeenkomsten voor het volgende seizoen zijn op donderdag:

24 september
22 oktober
26 november
28 januari 2016
25 februari
28 april
26 mei
23 juni

Voor aanmelding of meer informatie kun je contact opnemen ondergetekende.

Marianne van Keulen

tel. 06 40358997

email: mariannevankeulen@gmail.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandelijkse stilteavonden in de Hildegardiskerk

Van de vroege ochtend, als de wekker afloopt, tot de late avond leven we in lawaai. Daardoor lopen we gevaar te vergeten wat de grote betekenis is van rust en stilte. Want juist in de stilte kun je God ontmoeten.

Helaas is het in onze hectische tijd vaak moeilijk om stilteplekken en momenten te vinden. Precies daarom is er 1x per maand in de dagkapel van de Hildegardiskerk, ingang Hammerstraat 20, een stilteavond. Een uur lang luisteren we naar meditatieve teksten en muziek, er wordt gebeden en we zijn stil.

Altijd op de 1e donderdag van de maand in de dagkapel van de Hildegardiskerk, ingang Hammerstraat 20, aanvang 20.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Na afloop is er nog gelegenheid voor ontmoeting en een drankje.

U bent van harte welkom !!!! Tijdens de zomermaanden gaan we gewoon door.

Marianne van Keulen
Gebedsleider Parochie Franciscus en Clara

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------