H. Johannes Parochie Rotterdam

Locatie: Franciscus en Clara Hildegardiskerk

 

Home
Beheercommissie
Actueel
Voorgangers
Pastoraatsgroep
Diaconie
Vieringen
Jongeren
Kinderpagina
Adressen
Parochieagenda
Uit het kerkbestuur
Parochieblad
Organisatie
Onze koren
Cluster RRM
Historie
Links

Contact: info@franciscusenclara.nl


Clustervorming:


De parochie Franciscus & Clara vormt samen met de Parochie O.L. Vrouw van de Rozenkrans en H.Albertus De Grote in Blijdorp en Citykerk Het Steiger de nieuwe Parochie Heilige Johannes (de evangelist).

Meer informatie:
http://www.albertusrozenkrans.nl
http://www.hetsteiger.nl