H. Johannes Parochie Rotterdam

Locatie: Franciscus en Clara Hildegardiskerk

 

Home
Beheercommissie
Actueel
Voorgangers
Pastoraatsgroep
Diaconie
Vieringen
Jongeren
Kinderpagina
Adressen
Parochieagenda
Uit het kerkbestuur
Parochieblad
Organisatie
Onze koren
Cluster RRM
Historie
Links

Contact: info@franciscusenclara.nl

"AAN MARIA"De kracht, die jou eens heeft bezield
om, bouwend op een visioen,
als vanzelfsprekend dat te doen,
wat onze toekomst open hield.

De kracht, die alle eeuwen door
de onderdrukten heeft bewogen om,
met een toekomstdroom voor ogen,
te blijven in 't gekozen spoor.

De kracht, die in miskenning, pijn, de
moed geeft om toch door te vechten,
je door geen macht te laten knechten
in kwetsbaaheid juist sterk te zijn

Die kracht geeft jou identiteit:
een vrouw, een niemand, wordt getuige.
Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen,
jouw lied over gerechtigheid.

Je spreekt niet voor jezelf alleen,
bezingt een kracht, die breekt de machten
in alle landen en geslachten
kijkt over eigen grenzen heen.

Ook nu nog gaan er vrouwen staan,
net als in bijbelse verhalen.
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen,
weer anderen om door te gaan..

Wij bidden tot diezelfde kracht :
geef naam al die vergeten vrouwen,
die ongezien een wereld bouwen,
waar liefde sterker is dan macht.

J. Roelofs-v.d.Linden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer over de ontstaansgeschiedenis van onze parochie op de pagina Historie.

omhoog